Általános Szerződési Feltételek

AZ OLDAL KARBANTARTÁS ALATT ÁLL - AZ ÁRAK FELTÖLTÉSE FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK. TÜRELMÜKET KÉRJÜK.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:  ÁSZF) a Perla-X Kft. (székhelye: 3009 Kerekharaszt,  Bugát Pál út 31.; cégjegyzékszám: 10-09-024779; adószáma: 12749616-2-10; elérhetőségek (info@perla-x.hu, +36 (30) 479-9083); továbbiakban: Szolgáltató) és a Perla-X Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:  Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan ektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.perla-x.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Perla-X Kft. Online áruház) keresztültörténik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Perla-X Kft. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak..
1.2. A Perla-X Kft. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Perla-X Kft. Online áruház szolgáltatásait  bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A  megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A  Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő  5 évig  őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet  sem minősül szerződésnek, amelyet  az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
1.5. Ügyfélszolgálat: Perla-X Kft. Ügyfélszolgálati iroda helye: 3000 Hatvan, Sport utca 7. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 8.00-17.00) Telefon: +36 (30) 479-9083 Telefax: +36 (37) 344-626 Internet cím: www.perla-x.hu E-mail: info@perla-x.hu 
Magánszemélyeknek helyben történő vásárlásra nincs lehetőség!


2. Regisztráció

2.1. Csak adószámmal rendelkező (cégek) regisztrációja engedélyezett.
2.2. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabdon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) egy részletesebb, személyes adatlap követ.

2.3. A Szolgáltatót  az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha  az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék  – ahol ezt a jogszabályok előírják  – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal  – mielőtt az árut használatba veszi  – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a  weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett  összeg, amely ha nincs külön jelölve,  az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát  kedvezőtlenül  nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor,  az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében  az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha  az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót  az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül  Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve  az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. Céges vásárló a megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: H-3000 Hatvan, Sport utca 7. (Magánszemélyeket telephelyünkön nem áll módunkban kiszolgálni.) Telephelyi átvétel választása esetén előzetes átvételi időpont egyeztetés mellett tudjuk az árut átadni. Előzetes időpont egyeztetés nélkül a termékek összekészítése várakozási időt generálhat, ami a többi áruösszekészítési feladatok ellátása miatt akár 1 óra is lehet.

4.2. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint futárszolgálat igénybevételével tudja kiszállítani. Ennek díját minden esetben visszaigazoljuk Ügyfél felé. Az árut az Ügyfél által visszaigazolt email után áll módunkban elküldeni. Amennyiben a futárszolgálati díjat az Ügyfél nem fogadja el, úgy a megrendelést tárgytalannak vesszük. A futárszolgálati díjat minden esetben a súly, az érték, vagy ezek aránya alapján határozzuk meg. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

UTÁNVÉTELI DÍJAK
Utánvétes vásárlás esetén az utánvételi díjakat az alábbiaknak megfelelően számlázzuk:

0-20.000 Ft-ig 400 Ft
20.000-50.000 Ft között 650 Ft
50.000-100.000 1300 Ft
100.000-200.000 között 2600 Ft
200.000-500.000 között 6400 Ft
500.000 Ft felett csak előre utalással lehet fizetni

Bizonyos (elsősorban törékeny) termékek esetén egyszeri csomagolási díjat számolunk fel. Ezt a díjat a rendelés visszaigazolás is tartalmazza. 
A megrendelt termékre a szállítási határidő 5-7 munkanap.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon
4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által regisztráció során megadott szállítási címen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. Amennyiben  Ügyfél a termék házhoz szállítása után  kíván  a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Perla-X Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban  Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Perla-X Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.  A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan  a Magyar Posta általános futárszolgálati díjai az irányadóak.
5.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Perla-X Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a termék vételárát a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. 

5.3 Minőségi hibás terméket az átvételt követő 24 órán belüli bejelentés alapján tudunk cserélni. A Jog menüpont alatt elérhető Reklamációs lapot kérjük kitöltve, szkennelve elküldeni e-mail címünkre, illetve a Jog menüpont alatt a Panaszkezelés almenüben online is fogadjuk bejelentését. A termék cseréjét a PERLA-X Kft. a beérkező reklamáció alapján köteles megszerezni (vagy a termék árát jóváírni vásárló felé.)
 
6. Garancia, szavatosság
6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított  1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7. Egyebek
7.1. A Perla-X Kft. Online áruház Linux/PHP  alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
7.3. A Szolgáltató  az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelésteljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató  az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
7.6. A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt  – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg  a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a  Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network  Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
 
Kerekharaszt, 2022. Március